ELEKTROOPREMA

MJERNO REGULACIONA OPREMA

ELEKTROMOTORI

ALATI

HIDRAULIČNI ALATI

KABLOVI

Ciljevi

Naš cilj je zadovoljan partner i kupac. Cilj naše kompanije je da postane i ostane vodeća kompanija na tržištu u pogledu kvaliteta isporučivanja roba i  usluga. Osigurati dugoročan rast i povećanje tržišnog učešća. Politika kvaliteta firme “MONTI” d.o.o. usmerena je prvenstveno na poverenje kupaca, dobavljača i zaposlenih.

Misija

Poboljšanje produktivnosti i otvaranje novih tržišnih mogućnosti u našoj sferi poslovanja. Svim svojim aktivnostima, organizacionim i ličnim naporima usmjereni smo na kreiranje potpunog zadovoljstva naših kupaca, kao i njihove lojalnosti. Na ovim osnovama želimo da stvaramo profit koji je neophodan za naš rast i razvoj, kao i za ostvarivanja ličnih ciljeva naših zaposlenih.

Vizija
 • Pozicija vodećeg dobavljača svjetskih brandova
 • Pružanje pomoći prilikom odabira roba/usluga i stručno sarađivanje sa partnerima
 • Najobuhvatnija ponuda roba i usluga; širina, dubina i aktuelnost asortimana
DOWNLOAD
Schneider Electric
Cjenovnik
Valiadis
Hellenic Motors Katalog
Continental ContiTech
Katalog
LED Rasvjeta
Cjenovnik

 • Kvalitet
 • Širok prodajni asortiman
 • Pouzdanost
 • Nove tehnologije
 • Post prodajni servis

 • SCHNEIDER ELECTRIC
 • WIKA 
 • CONTINENTAL CONTITECH
 • WASKONIG KABLOVI
 • NOVKABEL
 • PRYSMIAN DRAKA
 • KONČAR MES
 • VALIADIS
 • OSRAM
 • MINEL SCHREDER
 • INTRA
 • ENERGOGLOBAL
 • THYSSENKRUPP
 • PLAMEN
 • KLAUKE
 • HAUPA
 • UNIOR
 • BEOROL
 • BOSCH
 • ALING CONEL
 • COMMEL...

Adresa: Karakaj bb
  75 400 Zvornik
  Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 (56)/490-300
Faks: +387 (56)/263-081
E-mail: info@monti-doo.com
Web: www.monti-doo.com
 
 
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
JIB broj: 4400236820001
PIB broj: 400236820001 
Matični broj: 1863380 
   
 Copyright © 2015 "MONTI" D.O.O. :: Dizajn i održavanje IdeaPlus