Novo Novo Metalka Majur 01.72.10 Jednopolni prekidač sa indkikacijom 16A za indikator

01.72.10 Jednopolni prekidač sa indkikacijom 16A za indikator

Šifra: 01.72.10

Novo Novo Metalka Majur 14.01.095 Indikator horizontalni sijalica 16A / bojler 16A / grijalica 16A

14.01.095 Indikator horizontalni sijalica 16A / bojler 16A / grijalica 16A

Šifra: 14.01.095

Novo Novo Metalka Majur 14.01.096 Indikator vertikalni prekidač 10A / bojler 16A / grijalica 16A

14.01.096 Indikator vertikalni prekidač 10A / bojler 16A / grijalica 16A

Šifra: 14.01.096

Novo Novo Metalka Majur 14.01.097 Indikator vertikalni serijski prekidač 10A / bojler 16A / grijalica 16A

14.01.097 Indikator vertikalni serijski prekidač 10A / bojler 16A / grijalica 16A

Šifra: 14.01.097

Novo Novo Metalka Majur 14.01.098 Indikator vertikalni utičnica 16A / bojler 16A / sijalica 16A

14.01.098 Indikator vertikalni utičnica 16A / bojler 16A / sijalica 16A

Šifra: 14.01.098

Novo Novo Aling Conel 600.000 Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom bijela

600.000 Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom bijela

Šifra: 600.000

Novo Novo Aling Conel 600.212 Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom crna

600.212 Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom crna

Šifra: 600.212

Novo Novo Aling Conel 600.S2S Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom siva

600.S2S Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom siva

Šifra: 600.S2S

Novo Novo Aling Conel 601.000 Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom i zaštitom od dodira bijela

601.000 Utičnica monofazna sa porcelanskim jezgrom i zaštitom od dodira bijela

Šifra: 601.000

Novo Novo Aling Conel 602.00 Utičnica trofazna sa porcelanskim jezgrom bijela

602.00 Utičnica trofazna sa porcelanskim jezgrom bijela

Šifra: 602.00

Novo Novo Aling Conel 603.000 Utičnica monofazna sa poklopcem i porcelanskim jezgrom bijela

603.000 Utičnica monofazna sa poklopcem i porcelanskim jezgrom bijela

Šifra: 603.000

Novo Novo Aling Conel 604.00 Utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom bijela

604.00 Utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom bijela

Šifra: 604.00

Novo Novo Aling Conel 604.21 Utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom crna

604.21 Utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom crna

Šifra: 604.21

Novo Novo Aling Conel 604.S2 Utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom siva

604.S2 Utičnica monofazna dvostruka sa polikarbonatskim jezgrom siva

Šifra: 604.S2

Novo Novo Aling Conel 605.000 Jednopolni prekidač 10A bijeli

605.000 Jednopolni prekidač 10A bijeli

Šifra: 605.000

Novo Novo Aling Conel 605.212 Jednopolni prekidač 10A crni

605.212 Jednopolni prekidač 10A crni

Šifra: 605.212

Novo Novo Aling Conel 605.S2S Jednopolni prekidač 10A sivi

605.S2S Jednopolni prekidač 10A sivi

Šifra: 605.S2S

Novo Novo Aling Conel 606.000 Serijski prekidač 10A bijeli

606.000 Serijski prekidač 10A bijeli

Šifra: 606.000

Novo Novo Aling Conel 606.212 Serijski prekidač 10A crni

606.212 Serijski prekidač 10A crni

Šifra: 606.212

Novo Novo Aling Conel 606.S2S Serijski prekidač 10A sivi

606.S2S Serijski prekidač 10A sivi

Šifra: 606.S2S

Novo Novo Aling Conel 607.000 Naizmjenični prekidač 10A bijeli

607.000 Naizmjenični prekidač 10A bijeli

Šifra: 607.000

© 2024 - Monti d.o.o. - Zvornik All Rights Reserved