Novo Novo ELMARK LED Traka SMD3528 12V 4.8W 3000K IP20 8mm 1metar

LED Traka SMD3528 12V 4.8W 3000K IP20 8mm 1metar

Šifra: 99XLED306

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD3528 12V 4.8W 6500K IP20 8mm 1metar

LED Traka SMD3528 12V 4.8W 6500K IP20 8mm 1metar

Šifra: 99XLED305

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD3528 12V 9.6W 3000K IP20 8mm 1metar

LED Traka SMD3528 12V 9.6W 3000K IP20 8mm 1metar

Šifra: 99XLED308

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD3528 12V 9.6W 4200K IP65 8mm 1metar

LED Traka SMD3528 12V 9.6W 4200K IP65 8mm 1metar

Šifra: 99XLED321

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD3528 12V 9.6W 6500K IP20 8mm 1metar

LED Traka SMD3528 12V 9.6W 6500K IP20 8mm 1metar

Šifra: 99XLED307

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD3528 12V 9.6W 6500K IP65 8mm 1metar

LED Traka SMD3528 12V 9.6W 6500K IP65 8mm 1metar

Šifra: 99XLED314

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD5050 12V 14.4W 4200K IP20 10mm 1metar

LED Traka SMD5050 12V 14.4W 4200K IP20 10mm 1metar

Šifra: 99XLED322

Novo Novo ELMARK LED Traka SMD5050 12V 14.4W 6500K IP20 10mm 1metar

LED Traka SMD5050 12V 14.4W 6500K IP20 10mm 1metar

Šifra: 99XLED309

© 2024 - Monti d.o.o. - Zvornik All Rights Reserved